«Chizma geometriya» fani oliy professional  bilim darajasini belgilovchi Davlat tahlim standartida umumkasbiy o'quv fanlari qatoridan o'rin olgan va arxitekturaviy  loyixalarni grafik qismlarini bajarilishini tahminlaydi.

      «Chizma geometriya»ni talabalarga ukitishdan asosiy maqsad turli ob'ektlar va ulardagi boglikliklarni chizmalar qurinishidagi fazoviy shakllari va munosabatlarini fazoviy va xayoliy tasavvur qilish, fazoviy konstruktiv-geometrik fikrlash, shuningdek, ularni fazoviy taxlil qilish va umumlashtirishdan iborat.

      «Chizma geometriya»ni urganishdagi asosiy vazifa fazoning markaziy va ortogonal proektsiyalashga asoslangan muayyan grafik modellarini xosil qilish usullarining ilmini mukammal egallash va bu grafik modellarda fazoviy shakllar xamda ularning munosabatlariga oid masalalarni mustaqil yecha oladigan darajaga erishish.

Fаnni o’qitishdаn mаqsаd – “Qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish” yo’nаlishining bаkаlаvr bоsqichi tаlаbаlаrigа  borliqni qalamda chizib qisqarish qonuni perspektiva asosida tasvirlashni  va san`atining shakllanishidagi asosiy ijodiy-badiiy yo’nalishlarni o’rgatish;borliqdagi narsalarning shakllari haqidagi bilimlarni berish;odam tana tuzilishini o’rganish;  talabalarni an`anaviy O’rta Osiyo va jahon me`morchiligiga  o’rgatish asosida ularni plenerli mashqlar yordamida murakkabroq badiiy-kompozitsion masalalarni tuzishga o’rgatish. Fаn аmаliy qismdаn ibоrаt.Rasm chizishning turli grafik usullari (qalam, pastel, ko’mir va suvbo’yoq) ni o’rgatish asosida o’quvchilarning ijodiy mahoratlarini takomillashtiradi.


     «Chizma geometriya» fani oliy professional  bilim darajasini belgilovchi Davlat tahlim standartida umumkasbiy o'quv fanlari qatoridan o'rin olgan va arxitekturaviy  loyixalarni grafik qismlarini bajarilishini tahminlaydi.

      «Chizma geometriya»ni talabalarga ukitishdan asosiy maqsad turli ob'ektlar va ulardagi boglikliklarni chizmalar qurinishidagi fazoviy shakllari va munosabatlarini fazoviy va xayoliy tasavvur qilish, fazoviy konstruktiv-geometrik fikrlash, shuningdek, ularni fazoviy taxlil qilish va umumlashtirishdan iborat.

      «Chizma geometriya»ni urganishdagi asosiy vazifa fazoning markaziy va ortogonal proektsiyalashga asoslangan muayyan grafik modellarini xosil qilish usullarining ilmini mukammal egallash va bu grafik modellarda fazoviy shakllar xamda ularning munosabatlariga oid masalalarni mustaqil yecha oladigan darajaga erishish.