Qishloq hududlarini arxitekturaviy loyihalash

OOT, KimT, EE yo'nalishlari uchun mo'ljallangan