Xorijiy til 1 kurs sirtqi 8 soat
Raimjanova Nigora

Xorijiy til 1 kurs sirtqi 8 soat

Ushbu kurs sirtqi bo'limda tahsil olayotgan 1 bosqich talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, amaliy 8 soat va mustaqil ta'lim 38 soatdan iboratdir.

ona tili 2-bosqich ijtimoiy- gumanitar
Tolibjanova Ra`no

ona tili 2-bosqich ijtimoiy- gumanitar

Mashg’ulot turlari

Ajratilgan soat

shu jumladan semestrlar bo’yicha

I

II

III

IV

1

 Auditoriya jami yuklamasi

204

34

68

34

68

2

 Nazariy mashg’ulot

102

16

34

18

34

3

Amaliy mashg’ulot

102

18

34

16

34

4

Seminar

-

    -

-

    -

-

5

Laboratoriya  mashg’uloti

-

-

-

-

-

6

Kurs ishi (loyihasi)

-

-

-

-

-

7

 Yakka tartibda mashg’ulot

-

-

-

-

-

8

O’quvchining mustaqil ishi

72

12

24

12

24