ushbu fan oliy ta`limning barcha bakalavr yo`nalishlari uchun mo`ljallangan