Kasbiy pedagogika – bu yoshlarga ma’lum sohada amaliy faoliyat ko‘rsatishlari uchun zarur va etarli bo‘lgan bilim, xatti-harakat usullari va shaxsiy fazilatlarni shakllantirish qonuniyatlarini o‘rganib, amaliy tavsiyalar beruvchi fan tarmog‘idir.

Kursda fan yuzasidan ma’ruza materiallari hamda qo‘shimcha ma’lumotlar va axborotlar oz ifodasini topgan.


Kasb ta'limi (KImyoviy texnologiya) va Kasb ta'limi (Buhgalteiya hisobi va audit) yo'nalish talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, 1-semestrda o'tiladigan barcha mavzularni o'z ichiga oladi. 

Ushbu fan Kasb ta`limi (Oziq-ovqat texnologiyasi) va Kasb ta`limi (Kimyoviy texnologiya) ta`lim yo`nalishlari uchun mo`ljallangan.

«Jahon ta'lim tizimi» fani pedagogika nazariyasi va tarixi, yosh pedagogik psixologiya, tabiyaviy ishlar metodikasi, pedagogika tarixi va maxsus metodikalar щamjixatlikda bilim va malakalar tizimini yaratadi. «Jahon ta'lim tizimi» faning maqsadi hozirgi zamon pedagogik xodisalarni o'rganish va tahlil qilish, ularni taqqoslash, yosh avlodga ta'lim va tarbiya berishning yetakchi tamoyillarini belgilash, ularni kamol toptirishning yo'llarini aniqlashdan iboratdir. «Jahon ta'lim tizimi» faning predmeti - jamiyat talabiga mos va har tomonlama rivojlangan komil insonni tarbiyalashdir