Ushbu fan MT, EUTTUE, KTEUTTUE, XS(AT), TMJ yo'nalishlari uchun mo'ljallangan

Ushbu fan "Mashinasozlik texnologiyasi" yo'nalishi uchun 1-kursning II-semestrida o'tiladi.

Bu fan faqat elektroenergetika yo'nalishlari uchun mo'ljallangan bo'lib, asosan 6-semestrda o'qitiladi.

Quilishda axbootlar texnologiyasi fani