Qurilishda fizika (AYA va TIE yo'nalishlar uchun)
Misliddinov BaxtiyorQosimova Ma`mura

Qurilishda fizika (AYA va TIE yo'nalishlar uchun)

Ushbu fan 1-kurs talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, 18 soat ma'ruza 18 soat laboratoriya mashg'ulotlaridan iborat

Fizika (YEUTTUE, TTL, IAT, TJBAKT, MEM, EE, MT, TMJ, MS, MMTH, KimT yo'nalishlari talabalari uchun)
TurgMisliddinov BaxtiyorAhmadjon SoliyevAlisher Soliyev

Fizika (YEUTTUE, TTL, IAT, TJBAKT, MEM, EE, MT, TMJ, MS, MMTH, KimT yo'nalishlari talabalari uchun)

Ushbu fan 1-kurs (YEUTTUE, TTL, IAT, TJBAKT, MEM, EE, MT, TMJ, MS, MMTH, KimT yo'nalishlari) talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, fan 36 soat ma'ruza, 18 soat amaliy mashg'ulot va 18 soat laboratoriya mashg'ulotdan iborat

Fizika(BIQ,MKQ,QMBQICH,XS(UJK),KI,SHX yo'nalishlari uchun)
Misliddinov BaxtiyorNazarov ShoxruxMamadjanov xrorjon

Fizika(BIQ,MKQ,QMBQICH,XS(UJK),KI,SHX yo'nalishlari uchun)

Ushbu fan 1-kurs talabalari uchun mo'ljallangan bo'lib, 36 soat ma'ruza va 36 soat tajriba mashg'ulotlaridan iborat