Payvantlash birikmalarining turlari, kuchlanishlar va deformatsiyalar